Toezichtconvenant voor Bouwbedrijf Heijmans.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en Heijmans NV hebben op 26 juni een toezichtconvenant ondertekend. Dit is het eerste convenant met een groot bouwbedrijf dat tevens is gericht op drie domeinen van de ILT: domein Rail- en Weg, domein Afval, Industrie en Bedrijven en domein Wonen, Water en Producten.

Heijmans 
Heijmans NV is een beursgenoteerde onderneming die activiteiten in vastgoed, woningbouw, utiliteit, wegen en civiel combineert in de werkgebieden wonen, werken en verbinden. Heijmans is actief in Nederland, België en Duitsland, en levert als technology partner kennis en concepten in verschillende markten. Heijmans stuurt op voortdurende kwaliteitsverbetering, innovatie en integraliteit.

In maart 2014 hebben Heijmans en ILT hun handtekeningen gezet onder een intentieverklaring die nu is omgezet in een convenant. In dit toezichtconvenant is afgesproken dat Heijmans systematisch de naleving van de essentiële wet- en regelgeving borgt waar de ILT toezichthouder voor is. Het gaat onder andere om de transportwetgeving, besluit bodemkwaliteit en wetgeving met betrekking tot asfalt en afval. De ILT heeft geconstateerd dat Heijmans een cultuur en een structuur heeft die gericht is op veiligheid en de naleving van de wet- en regelgeving in alle lagen van de organisatie. Gedurende de looptijd van het convenant toetst de ILT met reality checks of de gemaakte afspraken ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. De looptijd van het convenant is twee jaar en kan na wederzijdse instemming worden verlengd.