VNCW gaat in zee met Veiligheid Voorop.

De VNCW; de branchevereniging voor bedrijven en instellingen die gevaarlijke stoffen in opslag hebben, heeft zich aangesloten bij Veiligheid Voorop. Tijdens de 7e editie van de Chemiebeurs; de conferentie van de chemische keten, sloot de VNCW door het ondertekenen van een overeenkomst, zich aan. De overeenkomst werd ondertekend door Anton van Beek (President Dow Benelux) en Luciën Govaert (Directeur / Voorzitter VNCW).

Veiligheid Voorop richt zich op het verbeteren van de veiligheidscultuur, dat wil zeggen de houding van directie en werknemers ten opzichte van veiligheid. Kenmerkend voor de veiligheidscultuur is dat deze zich niet door wetten en regels laat afdwingen, maar dat het vooral een zaak van ‘hearts and minds’ is van de betrokkenen.

Veiligheid Voorop kent vier pijlers om de veiligheidscultuur te verbeteren:

  • Betrokken leiderschap en versterking daarvan

Een goede veiligheidscultuur staat of valt met goed leiderschap. Goed leiderschap betekent dat directie en management bewust kiezen voor veiligheid als topprioriteit in alle bedrijfsactiviteiten en dit zelf consequent tonen in hun eigen handelen.

  • Continu verbeteren van het veiligheidsbeheerssysteem (VBS)

Een veiligheidsbeheerssysteem bevat afspraken over onder meer taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en competenties en moet een maximale veiligheidsprestatie waarborgen.

  • Actieve deelname aan regionale veiligheidsnetwerken

Regionale veiligheidsnetwerken bieden een platform voor bedrijven om kennis, ervaringen en best practices uit te wisselen. Zo wordt gezamenlijk een hoger veiligheidsniveau in de industrie bereikt.

  • Nemen van ketenverantwoordelijkheid

Een solide veiligheidscultuur betekent dat de bedrijven niet alleen zelf continu de veiligheid willen verbeteren, maar dit ook eisen van de bedrijven waarmee zij zaken doen in de keten, zoals klanten, toeleveranciers en aannemers.