Een aanslag op chemie door terroristen is niet ondenkbaar.

Naar aanleiding van de aanslagen in Parijs spreekt professor Genserik Reniers, hoogleraar TUDelft en UAntwerpen in de Vlaamse krant ‘De Morgen’ zich uit over de mogelijkheid dat ook de chemische sector wel eens het doelwit zou kunnen zijn.

‘De terroristen kiezen duidelijk de weg van de minste weerstand in combinatie met de maximale ‘opbrengst’ volgens hun doelstellingen. Dat maakt dat de terroristen niet alleen veel moeilijker pro-actief op te sporen zijn door inlichtingendiensten, maar dat ze tegelijk veel gevaarlijker zijn.  Eén van de worst-case scenario’s is een grootschalige aanval op chemische bedrijven, bv. in de Antwerpse haven, of waarbij chemische stoffen worden gebruikt vanuit die haven of vanuit een gevaarlijk transport. Zulk scenario zou leiden tot vele dodelijke slachtoffers en een enorme economische schade, en is, met de juiste kennis, helemaal niet zo moeilijk uit te voeren.

Bovendien is het momenteel zo dat via de Europese Seveso-wetgeving, in het kader van transparantie voor de burger, alle informatie over opslag, soorten en hoeveelheden van chemische stoffen, heersende veiligheidsmaatregelen enzovoort, kan worden opgevraagd en ingekeken door burgers. De burgers die zulke informatie opvragen en inkijken worden in de huidige praktijk, omwille van privacyredenen, niet systematisch gescreend door anti-terreurdiensten. Mijns inziens kan je beter wel altijd op de hoogte zijn van de achtergrond van mensen die zulke informatie wensen te ontvangen’ (bron: DeMorgen).