Ethyleenoxide lekkage Shell Moerdijk

De autoriteiten zijn van dit incident op de hoogte gesteld.

Op basis van de berekeningen is vastgesteld dat nergens binnen of buiten het hek van Shell Moerdijk, op grondniveau de grenswaarde is overschreden. De grenswaarde geeft de waarde aan die bij inademing in het algemeen geen nadelige gevolgen heeft op de gezondheid.

In het ontwerp van de installatie is de uitlaat van de afsluiter op circa 25 meter hoogte geplaatst, een zogenaamde safe location. Hierdoor is de ethyleenoxide niet in concentraties van boven de grenswaarde op grondniveau terechtgekomen. Door de lage concentratie is het ook niet opgemerkt door het EO detectiesysteem en door de e-nozes.

Bij langdurige blootstelling en hoge concentraties is EO schadelijk voor de gezondheid maar daar is bij dit incident geen sprake van geweest.

De eerste berekeningen van Shell tonen dat emissie over de gehele periode circa 25 ton is. Per dag komt de hoeveelheid die naar de buitenlucht is gelekt in gasvorm neer op circa 380 kg EO. Deze berekeningen die door Shell zelf zijn uitgevoerd worden extern gevalideerd. Op het moment dat de resultaten van dit externe onderzoek bekend zijn, zullen wij deze delen.

Ethyleenoxide is een grondstof die bij Shell Moerdijk wordt geproduceerd en tal van toepassingen heeft waaronder die van wasmiddelen.

Paul Buijsingh, General Manager Shell Moerdijk: “Ik ben zeer teleurgesteld dat dit incident heeft kunnen plaatsvinden en heb intern een onderzoek ingesteld om te achterhalen hoe dit – ondanks alle voorzorgsmaatregelen – toch heeft kunnen gebeuren.”