Ruim helft producenten en distributeurs antifouling in overtreding

Producenten en distributeurs/handelaren van antifouling – aangroeiwerende verfsystemen voor schepen – gaan veelal in de fout bij het aanbieden van dit product op de markt. Zo worden er producten aangeboden die niet of niet meer zijn toegelaten. Ook zijn de etiketten niet altijd voorzien van voldoende informatie. Dat constateert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) na 102 controles vorig jaar. De controles waren gericht op verschillende antifoulingproducten en andere (watergerelateerde) biociden. In 58 gevallen heeft de ILT een interventie gepleegd, waarbij 51 keer een waarschuwing en 7 keer een last onder dwangsom is opgelegd.

De ILT controleerde onder andere of de antifouling die werd aangeboden, is toegelaten door het College voor de Toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) en of de etiketten voldeden aan de verplichte informatie, zoals gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen. De meeste overtredingen werden ook op deze punten geconstateerd. De controlerend inspecteur heeft bij 32 gevallen een waarschuwing of een last onder dwangsom opgelegd met betrekking tot een niet (meer) toegelaten biocide. Een onjuist of incompleet etiket was bij 16 inspecties reden tot een interventie. Afhankelijk van feiten en omstandigheden, varieert de hoogte van de dwangsom tussen de 10.000,- en 100.000,- euro.

Antifouling
Scheepseigenaren gebruiken antifouling om aangroei door (micro-)organismen te voorkomen en het scheelt in het brandstofgebruik. Bij deze verven wordt onderscheid gemaakt voor gebruik in zout en zoet water en professioneel en niet-professioneel (particulier) gebruik. De meeste producten zijn toegelaten voor schepen die beroepsmatig worden gebruikt en in zout water varen. Bij deze producten is het uitgangspunt dat de schepen veel in bedrijf zijn en niet stilliggen in zoet water zoals bij watersport en pleziervaart vaak het geval is. Onjuist gebruik van antifouling kan dan meer lokale milieubelasting opleveren. Dit komt door het uitlogen van de werkzame stoffen, zoals koper. Daarnaast zijn, ter voorkoming van gezondheidsschade, persoonlijke beschermingsmiddelen nodig voor het aanbrengen van producten voor professioneel gebruik.

De groothandel heeft de zorgplicht dat professionele antifouling niet in particuliere handen komt. De ILT kan dat controleren op basis van een door het bedrijf verplicht te voeren administratie.