ILT stelt zes marine opslaglocaties onder verscherpt toezicht

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft zes marine opslaglocaties* van het ministerie van Defensie onder verscherpt toezicht gesteld. De inspectie heeft op deze locaties herhaaldelijk tekortkomingen en overtredingen geconstateerd op gebied van milieu en brandveiligheid. Daardoor kan de veiligheid van personeel en omgeving in het geding komen.

Aangezien de marine nauwelijks verbetering toont, staan deze zes locaties nu in beginsel voor een jaar onder verscherpt toezicht. Dit betekent dat de marine elke twee maanden verantwoording over de verbeteringen moet afleggen aan de ILT. De inspectie komt ook het hele jaar controleren.

Zowel vorig jaar als dit jaar heeft de inspectie veel overtredingen geconstateerd. In verschillende gevallen leeft de marine de eisen niet na die worden gesteld aan de opslag van bijvoorbeeld gevaarlijke (afval)stoffen. Verschillende (kleinere) opslagen voor gevaarlijke stoffen zijn in veel gevallen gelegen op een te korte afstand van gebouwen. Ook is herhaaldelijk geconstateerd dat gasflessen niet in de speciale opslagruimtes, maar erbuiten staan. Sommige gebouwen hebben wanden en vloeren die onvoldoende brandwerend zijn. Het marinepersoneel zelf zet soms branddeuren vast of blokkeert vluchtwegen met allerhande materialen.

Ook zijn diverse milieuvergunningen verouderd waardoor ze niet meer alle activiteiten dekken en onvoldoende bescherming bieden aan mens en milieu. Zo staan er verouderde eisen in over de opslag van gevaarlijke stoffen, terwijl er al nieuwe richtlijnen gelden. Een groot aantal installaties en voorzieningen, zoals koelinstallaties en vloeistofdichte vloeren, hebben niet aantoonbaar een verplichte onderhoudsbeurt of veiligheidskeuring gehad.

* Het gaat om de locaties: complex Nieuwe Haven, Fort Harssens en Marinekazerne Erfprins in Den Helder, Joost Dourleinkazerne op Texel, Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn en Logistiek Centrum Maartensdijk.