Goede praktijken in de chemie logistiek

  • Zorg er voor dat anderstaligen binnen de inrichting alles kunnen begrijpen door “Nederlandstalige” veiligheidsaanbevelingen of waarschuwen ook in andere talen of via symbolen aan te bieden.
  • Inventariseer de communicatiestructuren: kunnen anderstalige vlot begrijpen wat er gecommuniceerd wordt?
  • Zorg voor communicatie tools zodat we, bijvoorbeeld bij het laden/lossen, elkaar kunnen begrijpen.
  • Zorg voor een opleiding in de taal die medewerkers kunnen begrijpen. gevaarlijkestoffen.eu biedt naast Nederlands ook een Engelse en Poolse cursus.
  • Betrek anderstaligen ook in de noodoefeningen/voorlichting instructies.