Subsidie voor kennis blussystemen (chemische) logistiek

De chemische – en logistieke keten heeft onvoldoende kennis van blussystemen. De materie is specialistisch en complex. Toch moeten er op dagelijkse basis keuzes worden gemaakt of stoffen opgeslagen mogen worden. Aan de VNCW is een subsidie toegekend om een cursus te laten ontwikkelen die aan die kennisbehoefte tegemoet komt. Het betreft een subsidie in het kader van de Regeling versterking omgevingsveiligheid BRZO-sector. Naast de VNCW zal ook een BRZO bedrijf en de VHCP (handelaren) deelnemen aan het project.

Voor de opslag van gevaarlijke stoffen boven de 10 ton vormt het blussysteem de belangrijkste technische maatregel. Maar mag je die nieuwe stof wel onder jullie blussysteem opslaan? En welk blussysteem kies jij voor dat nieuwe magazijn? Met welke normen heb je te maken en wat zijn de belangrijkste eisen vanuit die normen? In de te ontwikkelen Cursus Kennis blussystemen gevaarlijke stoffen in opslag gaat de cursist een dag lang door de belangrijkste kennis van de verschillende normen en systemen, zodat de deelnemer in de toekomst een verantwoorde beslissing kan nemen.

Het project zal beginnen met een inventarisatieronde waarbij gekeken wordt op welke fronten kennis te kort schiet. Naar verwachting zullen de cursussen rond eind oktober, begin november gegeven gaan worden.