Eis: 450.000 euro boete tegen Akzo Nobel

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft op 2 November in de rechtbank in Rotterdam 450.000 euro boete geëist tegen het bedrijf Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V. Bij het bedrijf gebeurden tussen 2013 en 2015 meerdere incidenten -zoals de ontsnapping van chloorgas en zoutzuurwolk- waarbij mens en omgeving in gevaar zijn gebracht, aldus het OM: “De incidenten hadden voorkomen kunnen worden indien het bedrijf de veiligheid op nummer één had gesteld” zei de officier op zitting: “Een dergelijke houding hoort niet bij een chemiebedrijf als Akzo Nobel waarvan je voorbeeldgedrag mag verwachten.”

In april 2013 kwam er bij werkzaamheden aan chloorgas leidingen vrij. De procedures om veilig te kunnen werken waren niet gevolgd. Twee werknemers ademden het gas in, raakten onwel en werden afgevoerd naar het ziekenhuis. Dit ongewoon voorval werd niet gemeld bij het bevoegd gezag. In januari 2015 raakten vier werknemers gewond, doordat zij zoutzuur over zich heen hebben gekregen. Eén werknemer moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Ze droegen geen beschermende kleding, zoals wel had gemoeten. De risico’s waren vooraf onvoldoende in kaart gebracht en de gevaarlijke stoffen waren vooraf aan de werkzaamheden niet uit de leidingen gehaald. Omliggende bedrijven moesten worden ontruimd in verband met de ontstane gaswolk en op een naastgelegen weg kwamen auto’s vast te zitten in de overdrijvende zoutzuurwolk met alle risico’s van dien.

De officier laakt de houding van het bedrijf: “Keer op keer werden de Veiligheidsprocedures niet gevolgd”. Zei de officier op zitting: “Werknemers, het milieu en de omgeving zijn door de incidenten ernstig in gevaar gebracht” aldus de officier. Ook werd tweemaal een ongewoon voorval met betrekking tot overschrijdingen van de lozingsnorm zoals vastgelegd in de Watervergunning niet gemeld. “We zien een bedrijf dat slordig, haast onverschillig omgaat met montage en demontage van een installatie, waarbij afgeweken wordt van de geldende standaard en waarbij de procedures niet of onvoldoende op orde zijn. Een bedrijf waar welbewust risico’s worden genomen en de gevolgen van die risico’s stelselmatig worden onderschat.” En dat vindt het OM ernstig. Akzo Nobel is een bedrijf waar het omgaan met gevaarlijke stoffen tot de ‘core business’ behoort. “Uit het dossier rijst een verontrustend beeld op van een bedrijf waar veiligheid ondergeschikt is aan het productieproces en waarbij de gezondheid van werknemers van Akzo zelf en van de omliggende bedrijven en het milieu helemaal niet belangrijk zijn.” Zei de officier van justitie op zitting: “Sterker nog, als we de documentatie van Akzo Nobel B.V. bezien dan valt op dat deze inmiddels 8 kantjes omvat, overwegend bestaande uit overtredingen rondom de Wet milieubeheer, de Wet algemene bepalingen omgevingswet (WABO), de Waterwet en voorheen de wet verontreiniging oppervlaktewateren en het BRZO. Op basis daarvan lijkt het gerechtvaardigd om Akzo Nobel B.V. te beschouwen als een veelpleger of erger nog, een draaideurcrimineel.”

Gelet op de ernst van de feiten en de aard van de overtredingen, acht het OM een geldboete van € 450.000 euro passend. De rechtbank doet over twee weken uitspraak. (bron: nieuwsbank)