GenX gaat voor hardere aanpak gevaarlijke stoffen zorgen

De Nederlandse overheid gaat harder optreden tegen gevaarlijke stoffen die mogelijk schadelijk zijn voor mens en milieu. De onrust rond de stof GenX is de aanleiding voor het nieuwe beleid. Het RIVM heeft een lijst met 327 stoffen opgesteld, die vrij kunnen komen bij industriële processen. Met de lijst kunnen overheden maatregelen nemen tegen de lozing en uitstoot.

Het betreft overwegend nieuwe stoffen, zoals GenX, waarvan nog niet precies duidelijk is hoe schadelijk ze zijn. Toch staan ze vanaf nu te boek als ‘potentieel zeer zorgwekkende stoffen’.

Volgens het RIVM kunnen ze mogelijk kanker veroorzaken, nadelige effecten op de voortplanting hebben of schade toebrengen aan het milieu. Met de lijst kunnen overheden de lozing en uitstoot ervan aan banden leggen, ook al is nog niet precies duidelijk wat de gevolgen van die stoffen zijn voor mens en milieu.
Nieuw

,,Het zijn nieuwe stoffen waarvan we nog niet veel weten’’, zegt onderzoeker Charles Bodar van het RIVM. ,,Voorheen konden overheden daar weinig tegen doen, ook al waren er vermoedens dat een stof schadelijk was. Deze lijst geeft de mogelijkheid om die uitstoot meteen aan banden te leggen, ook als er nog geen harde bewijzen zijn dat een stof schadelijk is.’’

Hoogleraar toxicologie aan de VU, Jacob de Boer, spreekt van een ‘belangrijke stap’. ,,Tot nu toe liepen we steeds achter de feiten aan. Hiermee kun je direct zeggen: die stof willen we niet in het water hebben.’’

De meest bekende stof op de lijst is GenX, dat door chemieconcern Chemours in Dordrecht wordt gebruikt. Deskundigen hebben vorig jaar grote zorgen over die stof geuit, maar het bedrijf had toen al jaren een vergunning om te lozen. Inmiddels zit de stof in Zuid-Holland in het drinkwater. Hoewel de concentraties volgens het RIVM nog niet gevaarlijk zijn, verzetten drinkwaterbedrijven zich fel tegen de lozingen. De Boer: ,,De GenX-affaire heeft precies blootgelegd wat er mis is. Goed dat daar nu iets aan gebeurt.’’

Drinkwaterbedrijven dringen al sinds het begin van de GenX-affaire aan op strengere regels voor lozing van nieuwe gevaarlijke stoffen. ,,We zijn hier blij mee’’, laat een woordvoerder weten. ,,Ons drinkwater is veilig, maar we maken ons zorgen over de toename van stoffen in onze bronnen.’’

bron: ad