Versturen van infectueuze organismen en diagnostische monsters

In deze bijzondere tijd met het coronavirus (COVID19) aandacht voor het versturen van infectueuze organismen en diagnostische monsters. Het verpakken en verzenden dient te geschieden overeenkomstig de wettelijke voorschriften opgenomen in het ADR, de Europese overeenkomst met betrekking tot het internationaal vervoer van goederen over de weg. In de regeling zijn de diverse eisen voorgeschreven … Read more…