Chemische keten kampt met knelpunten in innovatie

Recent onderzoek uitgevoerd binnen de hele chemische keten toont aan dat er veel innovaties om verschillende redenen niet in de praktijk toegepast (kunnen) worden omdat er obstakels zijn. Die obstakels kunnen zeer divers zijn; van wet- en regelgeving, cultuur binnen het bedrijf of controlerende instanties of omdat er onvoldoende koppeling tussen theoretisch onderzoek en praktijkgerichte productie ligt. Het onderzoek uitgevoerd door de branchevereniging VNCW is over de volle breedte van de keten uitgevoerd en geeft een overzicht van de knelpunten. De tussenrapportage welke binnenkort gepubliceerd wordt, maakt duidelijk dat er nog veel werk winst te behalen is om de innovatie op gang te helpen.

Voor het vaststellen van de knelpunten is systematisch onderzoek gedaan onder alle delen van de keten, door middel van een inventarisatie met vragenlijsten, enquêtes, gesprekken op locatie en nader documentenonderzoek. Alle verzamelde data is vervolgens geclusterd en teruggebracht door een presentabel geheel en beschreven in de tussenrapportage. De knelpunten lopen zeer uiteen: van problemen bij cultuurwijzigingen binnen de organisatie, problematiek bij de energietransitie, omgevingsveiligheid, nieuwe brandstoffen, blussystemen binnen de automatisering tot aan een imagoprobleem van de keten. Zo is het binnen het cultuuraspect moeilijk om mensen te overtuigen van de waarde, het nut en de noodzaak van de veranderingen. Het mislukken van een cultuurverandering (het dus niet kunnen veranderen van de cultuur) om innovaties te verwezenlijken zijn een belangrijk struikelblok en knelpunt binnen de chemische keten.

Een selecte groep aan personen zal uit het totaal van knelpunten een selectie maken die verder onderzocht zal worden. Deze knelpunten zullen verder uitgeplozen – en onderzocht worden om deze in een aantal voorstellen oplosbaar te kunnen stellen. Dat zal uiteindelijk leiden tot een eindrapportage met de onderzoeksresultaten en aanbevelingen.

Het onderzoek naar knelpunten in innovatieve oplossingen wordt mede mogelijk gemaakt door Nederlandse overheid die in het kader van de versterking van de veiligheid in de keten een bijdrage levert. Het onderzoek zal een directe bijdrage aan de innovatie en veiligheid binnen de chemische keten opleveren.

bron: VNCW.nl