De ADR veiligheidsadviseur geeft advies: vervoer onder 1.1.3.1. of 1.1.3.6

Aan ons als ADR veiligheidsadviseur worden regelmatig vragen gesteld over het ADR vervoer. Onder meer over het verschil tussen het vervoer onder 1.1.3.1. en 1.1.3.6.

Bij vervoer onder 1.1.3.1. Vrijstellingen die samenhangen met de aard van het vervoersproces

1.1.3.1 C: vervoer, verricht door ondernemingen, dat ondergeschikt is aan hun hoofdbedrijfsactiviteit, zoals leveringen aan of retourleveringen van bouwplaatsen, of in verband met toezicht, herstel of onderhoud, in hoeveelheden van ten hoogste 450 liter per verpakking, inclusief IBC’s en grote verpakkingen, en met inachtneming van de in 1.1.3.6 genoemde hoogst toelaatbare hoeveelheden. Er moeten maatregelen worden genomen om elke lekkage van de inhoud onder… lees verder via onderstaande link:

Uw ADR veiligheidsadviseur geeft advies: vervoer onder 1.1.3.1. of 1.1.5.6