Een cursus voor iedereen die met gevaarlijke stoffen werkt

Als je met gevaarlijke stoffen werkt, dan is het belangrijk om te weten hoe je veilig met deze stoffen omgaat. Of het nu gaat om het opslaan, vervoeren of gebruiken van deze stoffen, het is essentieel dat je de nodige kennis en vaardigheden hebt om veilig te werken. In dit artikel bespreken we een cursus die speciaal is ontworpen voor mensen die met gevaarlijke stoffen werken.

Inleiding

Werken met gevaarlijke stoffen kan gevaarlijk zijn als je niet weet hoe je veilig met deze stoffen omgaat. Het is daarom van groot belang om voldoende kennis te hebben over de gevaren van deze stoffen en hoe je deze gevaren kunt voorkomen. Een cursus Veilig werken met gevaarlijke stoffen is daarom een goede investering als je met deze stoffen werkt.

Wat zijn gevaarlijke stoffen?

Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mens en dier en/of schade kunnen veroorzaken aan de omgeving. Voorbeelden van gevaarlijke stoffen zijn bijvoorbeeld chemicaliën, gassen en brandbare stoffen. Het werken met gevaarlijke stoffen brengt bepaalde risico’s met zich mee. Zo kunnen gevaarlijke stoffen brand, explosies, vergiftigingen, irritaties of andere gezondheidsproblemen veroorzaken.

De gevaren van gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen kunnen op verschillende manieren gevaarlijk zijn. Zo kunnen deze stoffen bijvoorbeeld brand of explosies veroorzaken als ze niet op de juiste manier worden behandeld. Ook kunnen gevaarlijke stoffen leiden tot vergiftiging als er te veel van deze stoffen worden ingeademd of via de huid worden opgenomen. Daarnaast kunnen gevaarlijke stoffen leiden tot irritaties of andere gezondheidsproblemen als je hiermee in aanraking komt.

Wet- en regelgeving omtrent gevaarlijke stoffen

Er zijn verschillende wetten en regels die bedrijven en organisaties verplicht om veilig te werken met gevaarlijke stoffen. Zo is er bijvoorbeeld de Europese REACH-verordening die ervoor zorgt dat producenten en importeurs van chemische stoffen de risico’s van hun stoffen moeten beoordelen en deze informatie moeten doorgeven aan de gebruikers van deze stoffen. Daarnaast zijn er nog andere wetten en regels zoals de Arbowet en het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO) die ervoor zorgen dat bedrijven en organisaties de nodige maatregelen nemen om de risico’s van gevaarlijke stoffen te beperken. Tot slot hebben we de PGS15 voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en de PGS37-2 voor de opslag van lithium batterijen.

 

Wil je oefenen voor het ADR examen voor de chauffeur of het ADR Veiligheidsadviseur examen? Meld je aan.