Jaarlijkse telling gevaarlijke stoffen van start

Rijkswaterstaat organiseert van 1 maart tot 10 april 2024 de jaarlijkse inventarisatie van het transport van gevaarlijke stoffen, een vereiste volgens de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs). Deze telling maakt gebruik van mobiele camera’s langs bepaalde snelwegen om het aantal transporten van potentieel gevaarlijke goederen zoals brandbare vloeistoffen en gassen (bijvoorbeeld benzine, diesel, LPG) te … Read more…