Jaarlijkse telling gevaarlijke stoffen van start

Rijkswaterstaat organiseert van 1 maart tot 10 april 2024 de jaarlijkse inventarisatie van het transport van gevaarlijke stoffen, een vereiste volgens de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs). Deze telling maakt gebruik van mobiele camera’s langs bepaalde snelwegen om het aantal transporten van potentieel gevaarlijke goederen zoals brandbare vloeistoffen en gassen (bijvoorbeeld benzine, diesel, LPG) te registreren.

Ondanks de lage kans op incidenten tijdens het transport van deze stoffen in Nederland, kan het risico op ongevallen bezorgdheid veroorzaken onder bewoners van de doorgangsgebieden.

Het onderzoek richt zich op transporten binnen het zogenaamde Basisnet, een specifiek aangewezen netwerk voor het vervoer van gevaarlijke goederen, voornamelijk via snelwegen. Elk segment van dit netwerk heeft een vooraf bepaald risicoplafond, dat de balans weerspiegelt tussen transportbelangen en de veiligheid van de omgeving. De dichtheid van bebouwing en de bevolking zijn belangrijke factoren in het risicomodel, waarbij het risicoplafond de maximale toelaatbare afstand van de weg tot een bepaalde grens aangeeft. De verzamelde gegevens uit de tellingen worden gebruikt om te verifiëren of het transport binnen deze limieten blijft.

Transportvoertuigen van gevaarlijke stoffen moeten een oranje bord met specifieke codes dragen, die tijdens de telling door mobiele camera’s worden geregistreerd. Deze camera’s focussen uitsluitend op deze borden en verzamelen geen persoonlijke gegevens zoals kentekens of bedrijfsinformatie. Alle beelden worden vernietigd na het verwerken van de telgegevens.

Deze tellingen, die twee keer per jaar plaatsvinden (maart-mei en september-november), worden uitgevoerd op 55 tot 60 locaties langs de wegen, in beide rijrichtingen. Binnen vijf jaar worden zo alle wegen gedekt waarover gevaarlijke stoffen vervoerd mogen worden. De resultaten van deze tellingen stellen Rijkswaterstaat in staat de omvang van het gevaarlijke stoffenvervoer te overzien, terwijl de minister van Infrastructuur en Waterstaat verantwoordelijk is voor het nemen van eventuele noodzakelijke maatregelen bij (dreigende) overschrijdingen van de risicoplafonds.

Jezelf ook verdiepen in gevaarlijke stoffen? Oefen als ADR Veiligheidsadviseur of als ADR chauffeur met onze oefenopgaven!