Gratis E-learning ‘Laden en lossen gevaarlijke stoffen tankwagens’

De veiligheid bij het laden en lossen van gevaarlijke stoffen in tankwagens vereist aandacht. Helaas krijgt het die aandacht niet altijd en dat baart branchevereniging voor de chemische logistiek VNCW zorgen. Om deze veiligheidsaspecten verder te versterken is er daarom een nieuwe E-learning cursus ontwikkeld, specifiek gericht op deze taak. Deze ontwikkeling is een direct … Read more…

Waarom ADR Veiligheidsadviseurs Onmisbaar Zijn

Een Diepgaande Blik op Transportveiligheid en het Belang van Veiligheidsadviseurs Het veilig transporteren van gevaarlijke goederen is een complexe taak die expertise, ervaring en strikte naleving van voorschriften vereist. In deze context spelen ADR (Accord Européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) Veiligheidsadviseurs een cruciale rol. Laten we eens dieper ingaan op … Read more…

ADR vraagbaak: verschil tussen een houten vat en een houten ton

In CLM deze editie: Is er – wat het ADR betreft – verschil tussen een houten vat en een houten ton of zijn het synoniemen die door elkaar gebruikt worden? In het dagelijks gebruik lijken beide hetzelfde te zijn; denk aan een (houten) wijnvat dat uiteindelijk dienst doet als regenton. Hoewel er in beide gevallen … Read more…

Uw veiligheidsadviseur: hoort verplaatsing tussen magazijnen tot het vervoer?

Wij vervoeren voor een groothandel gevaarlijke stoffen van de leverancier naar gebruikers. Wanneer ik bij ons in het magazijn gevaarlijke stoffen van de ene naar de andere vrachtwagen verplaats om een rit te combineren, hoort dat dan bij het vervoer? In de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen (WVGS), Artikel 2-1, Deze wet is van toepassing op: … Read more…

De ADR veiligheidsadviseur geeft advies: vervoer onder 1.1.3.1. of 1.1.3.6

Aan ons als ADR veiligheidsadviseur worden regelmatig vragen gesteld over het ADR vervoer. Onder meer over het verschil tussen het vervoer onder 1.1.3.1. en 1.1.3.6. Bij vervoer onder 1.1.3.1. Vrijstellingen die samenhangen met de aard van het vervoersproces 1.1.3.1 C: vervoer, verricht door ondernemingen, dat ondergeschikt is aan hun hoofdbedrijfsactiviteit, zoals leveringen aan of retourleveringen van … Read more…