Waarom ADR Veiligheidsadviseurs Onmisbaar Zijn

Een Diepgaande Blik op Transportveiligheid en het Belang van Veiligheidsadviseurs Het veilig transporteren van gevaarlijke goederen is een complexe taak die expertise, ervaring en strikte naleving van voorschriften vereist. In deze context spelen ADR (Accord Européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) Veiligheidsadviseurs een cruciale rol. Laten we eens dieper ingaan op … Read more…

Een cursus voor iedereen die met gevaarlijke stoffen werkt

Als je met gevaarlijke stoffen werkt, dan is het belangrijk om te weten hoe je veilig met deze stoffen omgaat. Of het nu gaat om het opslaan, vervoeren of gebruiken van deze stoffen, het is essentieel dat je de nodige kennis en vaardigheden hebt om veilig te werken. In dit artikel bespreken we een cursus … Read more…

ADR vraagbaak: verschil tussen een houten vat en een houten ton

In CLM deze editie: Is er – wat het ADR betreft – verschil tussen een houten vat en een houten ton of zijn het synoniemen die door elkaar gebruikt worden? In het dagelijks gebruik lijken beide hetzelfde te zijn; denk aan een (houten) wijnvat dat uiteindelijk dienst doet als regenton. Hoewel er in beide gevallen … Read more…

Uw veiligheidsadviseur: hoort verplaatsing tussen magazijnen tot het vervoer?

Wij vervoeren voor een groothandel gevaarlijke stoffen van de leverancier naar gebruikers. Wanneer ik bij ons in het magazijn gevaarlijke stoffen van de ene naar de andere vrachtwagen verplaats om een rit te combineren, hoort dat dan bij het vervoer? In de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen (WVGS), Artikel 2-1, Deze wet is van toepassing op: … Read more…

Ook de afzender en expediteur aan de ADR veiligheidsadviseur

Iedere onderneming waarvan de bedrijvigheid het verzenden of het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, of het met dit vervoer samenhangende verpakken, beladen, vullen of lossen omvat dienen over een ADR veiligheidsadviseur. Dat geldt dus voor een transportbedrijf, een belader, een bedrijf dat alleen gevaarlijke stoffen lost, verpakt of vult. Maar dat geldt ook … Read more…

Lossen van tankwagens gevaarlijke stoffen vraagt om kennis van zaken

De ADR, vervoersregelgeving gevaarlijke stoffen over de weg, vraagt om een voor de functie opgeleid persoon. Operators van ontvangende bedrijven kunnen nu aantoonbaar opgeleid worden via E-learning, waarbij de veiligheid voorop staat. Vaak wordt gedacht dat het lossen van een tankauto volledig de verantwoordelijkheid van de chauffeur is. Een onterechte aanname. De chauffeur en het … Read more…

Toezichtconvenant voor Bouwbedrijf Heijmans.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en Heijmans NV hebben op 26 juni een toezichtconvenant ondertekend. Dit is het eerste convenant met een groot bouwbedrijf dat tevens is gericht op drie domeinen van de ILT: domein Rail- en Weg, domein Afval, Industrie en Bedrijven en domein Wonen, Water en Producten. Heijmans  Heijmans NV is een … Read more…