Concept PGS 7 beschikbaar voor openbaar commentaar

Het concept van PGS 7 ‘Opslag van vaste minerale anorganische meststoffen’ is omgezet in Nieuwe Stijl en gereed voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau. Meststoffen Deze PGS beschrijft hoe vaste minerale anorganische meststoffen moeten worden opgeslagen volgens de stand der techniek. PGS 7 is in 2007 … Read more…

Informatiebronnen voor beslissing keuze blussystemen bij opslag gevaarlijke stoffen schieten te kort

Voor de opslag van gevaarlijke stoffen boven de 10 ton vormt het blussysteem de belangrijkste technische maatregel. Maar mag je die nieuwe stof wel onder jullie blussysteem opslaan? En welk blussysteem kies jij voor dat nieuwe magazijn? Met welke normen heb je te maken en wat zijn de belangrijkste eisen vanuit die normen? Nu is … Read more…

ADR 2017-2018 en instructiekaart in het Nederlands beschikbaar

De ADR 2017-2018 is beschikbaar in het Nederlands: http://gevaarlijkestoffen.eu/product/adr-code-2017-2018-boeken/ Met de wijziging van het ADR per 1 januari 2017 wijzigde ook de schriftelijke instructies. Tot nu toe was het wachten op de Nederlandstalige versie van deze instructies. Per heden is deze beschikbaar gesteld en kunt u deze bij ons als veiligheidsadviseur site downloaden. Eén van … Read more…

Subsidie voor kennis blussystemen (chemische) logistiek

De chemische – en logistieke keten heeft onvoldoende kennis van blussystemen. De materie is specialistisch en complex. Toch moeten er op dagelijkse basis keuzes worden gemaakt of stoffen opgeslagen mogen worden. Aan de VNCW is een subsidie toegekend om een cursus te laten ontwikkelen die aan die kennisbehoefte tegemoet komt. Het betreft een subsidie in … Read more…

Reactie VNCI berichtgeving Volkskrant veiligheid chemiebedrijven

Vandaag bericht De Volkskrant over onderzoek dat ze heeft gedaan naar inspecties bij bedrijven die vallen onder het Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO)’. Jaarlijks wordt over de naleving van de BRZO door de rijksoverheid gerapporteerd in de ‘Staat van de Veiligheid’ en daarnaast zijn de inspectierapporten openbaar. VNCI-directeur Colette Alma: “Uit de afgelopen rapportages is … Read more…

Goede praktijken in de chemie logistiek

Zorg er voor dat anderstaligen binnen de inrichting alles kunnen begrijpen door “Nederlandstalige” veiligheidsaanbevelingen of waarschuwen ook in andere talen of via symbolen aan te bieden. Inventariseer de communicatiestructuren: kunnen anderstalige vlot begrijpen wat er gecommuniceerd wordt? Zorg voor communicatie tools zodat we, bijvoorbeeld bij het laden/lossen, elkaar kunnen begrijpen. Zorg voor een opleiding in … Read more…

ILT stelt zes marine opslaglocaties onder verscherpt toezicht

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft zes marine opslaglocaties* van het ministerie van Defensie onder verscherpt toezicht gesteld. De inspectie heeft op deze locaties herhaaldelijk tekortkomingen en overtredingen geconstateerd op gebied van milieu en brandveiligheid. Daardoor kan de veiligheid van personeel en omgeving in het geding komen. Aangezien de marine nauwelijks verbetering toont, staan … Read more…

Risico’s bij spoorvervoer gevaarlijke stoffen vaak niet nodig

Spoorbedrijven zijn zich te weinig bewust van de risico’s van het vervoer van gevaarlijke stoffen. Ook creëren zij onnodige risico’s bij zulk vervoer, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De raad startte een onderzoek na een treinongeluk vorig jaar bij Tilburg. Op 6 maart botste een reizigerstrein op een stilstaande goederentrein. De achterste wagon van de goederentrein was geladen met … Read more…

IMPERIAL neemt Van den Anker Groep over

IMPERIAL Logistics International heeft de Nederlandse logistiek specialist in gevaarlijke stoffen Van den Anker voor 100% overgenomen en breidt zo zijn activiteiten op het gebied van de opslag en distributie van verpakte chemicaliën uit. Tussen beide partijen is overeengekomen dat geen mededelingen over de koopprijs gedaan worden. “Met de knowhow en financiële kracht van IMPERIAL … Read more…

Aanslag op chemie is niet ondenkbaar

Een aanslag op chemie door terroristen is niet ondenkbaar. Naar aanleiding van de aanslagen in Parijs spreekt professor Genserik Reniers, hoogleraar TUDelft en UAntwerpen in de Vlaamse krant ‘De Morgen’ zich uit over de mogelijkheid dat ook de chemische sector wel eens het doelwit zou kunnen zijn. ‘De terroristen kiezen duidelijk de weg van de … Read more…