[huge_it_slider id=”11″]

Betekenis van gevaarsidentificatienummers

Het gevaarsidentificatienummer bestaat uit twee of drie cijfers. De cijfers geven in het algemeen de volgende gevaren aan:

2 Vrijkomen van gas als gevolg van druk of van een chemische reactie
3 Brandbaarheid van vloeistoffen (dampen) en gassen of voor zelfverhitting vatbare vloeistof
4 Brandbaarheid van vaste stoffen of voor zelfverhitting vatbare vaste stof
5 Oxiderende (verbranding bevorderende) werking
6 Giftigheid of besmettingsgevaar
7 Radioactiviteit
8 Bijtendheid
9 Gevaar voor een spontane heftige reactie

Verdubbeling van een cijfer duidt op een versterking van dat specifieke gevaar. Indien het met een stof samenhangende gevaar voldoende kan worden aangegeven door middel van een enkel cijfer, dan wordt dit cijfer gevolgd door een nul. Indien een gevaarsidentificatienummer wordt voorafgegaan door de letter “X”, betekent dit dat de stof op gevaarlijke wijze met water reageert. Bij dergelijke stoffen mag water alleen worden gebruikt met toestemming van deskundigen.

De gevaarsidentificatienummers hebben de volgende betekenis:

20 verstikkend gas of gas dat geen bijkomend gevaar vertoont
22 sterk gekoeld, vloeibaar gemaakt gas, verstikkend
223 sterk gekoeld, vloeibaar gemaakt gas, brandbaar
225 sterk gekoeld, vloeibaar gemaakt gas, oxiderend (verbranding bevorderend)
23 brandbaar gas
238 gas, brandbaar, bijtend
239 brandbaar gas, dat aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie
25 oxiderend (verbranding bevorderend) gas
26 giftig gas
263 giftig gas, brandbaar
265 giftig gas, oxiderend (verbranding bevorderend)
268 giftig gas, bijtend
28 bijtend gas
30 – brandbare vloeistof (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen) of
– brandbare vloeistof of vaste stof in gesmolten toestand met een vlampunt hoger dan 60 °C, die verwarmd is tot een temperatuur gelijk aan of boven zijn vlampunt, of
– voor zelfverhitting vatbare vloeistof
323 brandbare vloeistof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen
X323 brandbare vloeistof, die op gevaarlijke wijze met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen1
33 zeer brandbare vloeistof (vlampunt lager dan 23 °C)
333 pyrofore vloeistof
X333 pyrofore vloeistof, die op gevaarlijke wijze met water reageert1
336 zeer brandbare vloeistof, giftig
338 zeer brandbare vloeistof, bijtend
X338 zeer brandbare, bijtende vloeistof, die op gevaarlijke wijze met water reageert1
339 zeer brandbare vloeistof, die aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie
36 brandbare vloeistof (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen), zwak giftig, of voor zelfverhitting vatbare vloeistof, giftig
362 brandbare, giftige vloeistof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen
X362 brandbare, giftige vloeistof, die op gevaarlijke wijze met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen1
368 brandbare vloeistof, giftig, bijtend
38 brandbare vloeistof (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen), zwak bijtend, of voor zelfverhitting vatbare vloeistof, bijtend
382 brandbare vloeistof, bijtend, die met water reageert, onder ontwikkeling van brandbare gassen1
X382 brandbare, bijtende vloeistof, die op gevaarlijke wijze met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen
39 brandbare vloeistof, die aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie
40 – brandbare vaste stof, of zelfontledende stof, of
– voor zelfverhitting vatbare stof
423 vaste stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen, of brandbare vaste stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen, of voor zelfverhitting vatbare stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen
X423 vaste stof, die op gevaarlijke wijze met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen, of brandbare vaste stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen, of voor zelfverhitting vatbare stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen 1
43 voor zelfontbranding vatbare (pyrofore) vaste stof
X432 voor zelfontbranding vatbare (pyrofore) vaste stof, die op gevaarlijke wijze met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen 1
44 brandbare vaste stof, in gesmolten toestand bij verhoogde temperatuur
446 brandbare vaste stof, giftig, in gesmolten toestand bij verhoogde temperatuur
46 brandbare of voor zelfverhitting vatbare vaste stof, giftig
462 giftige vaste stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen
X462 vaste stof, die op gevaarlijke wijze met water reageert onder ontwikkeling van giftige gassen1
48 brandbare of voor zelfverhitting vatbare vaste stof, bijtend
482 bijtende vaste stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen
X482 vaste stof, die op gevaarlijke wijze met water reageert onder ontwikkeling van bijtende gassen 1
50 oxiderende (verbranding bevorderende) stof
539 brandbaar organisch peroxide
55 sterk oxiderende (verbranding bevorderende) stof
556 sterk oxiderende (verbranding bevorderende) stof, giftig
558 sterk oxiderende (verbranding bevorderende) stof, bijtend
559 sterk oxiderende (verbranding bevorderende) stof, die aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie
56 oxiderende (verbranding bevorderende) stof, giftig
568 oxiderende (verbranding bevorderende) stof, giftig, bijtend
58 oxiderende (verbranding bevorderende) stof, bijtend
59 oxiderende (verbranding bevorderende) stof, die aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie
60 giftige of zwak giftige stof
606 infectueuze stof
623 giftige vloeistof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen
63 giftige stof, brandbaar (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen)
638 giftige stof, brandbaar (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen), bijtend
639 giftige stof, brandbaar (vlampunt niet hoger dan 60 °C), die aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie
64 giftige vaste stof, brandbaar of voor zelfverhitting vatbaar
642 giftige vaste stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen
65 giftige stof, oxiderend (verbranding bevorderend),
66 zeer giftige stof
663 zeer giftige stof, brandbaar (vlampunt niet hoger dan 60 °C)
664 zeer giftige vaste stof, brandbaar of voor zelfverhitting vatbaar
665 zeer giftige stof, oxiderend (verbranding bevorderend)
668 zeer giftige stof, bijtend
X668 zeer giftige stof, bijtend, die op gevaarlijke wijze met water reageert 1
669 zeer giftige stof, die aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie
68 giftige stof, bijtend
69 giftige of zwak giftige stof, die aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie
70 radioactieve stof
78 radioactieve stof, bijtend
80 bijtende of zwak bijtende stof
X80 bijtende of zwak bijtende stof, die op gevaarlijke wijze met water reageert1
823 bijtende vloeistof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen
83 bijtende of zwak bijtende stof, brandbaar (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen)
X83 bijtende of zwak bijtende stof, brandbaar, (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen), die op gevaarlijke wijze met water reageert1
839 bijtende of zwak bijtende stof, brandbaar (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen), die aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie
X839 bijtende of zwak bijtende stof, brandbaar (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen), die aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie en die op gevaarlijke wijze met water reageert1
84 bijtende vaste stof, brandbaar of voor zelfverhitting vatbaar
842 bijtende vaste stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen
85 bijtende of zwak bijtende stof, oxiderend (verbranding bevorderend)
856 bijtende of zwak bijtende stof, oxiderend (verbranding bevorderend) en giftig
86 bijtende of zwak bijtende stof, giftig
88 sterk bijtende stof
X88 sterk bijtende stof, die op gevaarlijke wijze met water reageert 1
883 sterk bijtende stof, brandbaar (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen)
884 sterk bijtende vaste stof, brandbaar of voor zelfverhitting vatbaar
885 sterk bijtende stof, oxiderend (verbranding bevorderend)
886 sterk bijtende stof, giftig
X886 sterk bijtende stof, giftig, die op gevaarlijke wijze met water reageert1
89 bijtende of zwak bijtende stof, die aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie
90 – milieugevaarlijke stof; of
– diverse gevaarlijke stoffen
99 diverse gevaarlijke stoffen, vervoerd in verwarmde toestand.

Afmeting ADR etiketten.

Etiketten moeten op een achtergrond met een contrasterende kleur worden aangebracht of moeten ofwel van een onderbroken ofwel van een ononderbroken grenslijn zijn voorzien.

Etiketten moeten de vorm hebben van een vierkant dat op een van zijn hoekpunten staat (ruitvormig) met afmetingen van ten minste 100 mm bij 100 mm; de minimale dikte van de lijn binnen de rand die de ruit vormt is 2 mm. Die lijn loopt parallel aan de rand op 5 mm afstand van de buitenzijde van de lijn tot de rand van het etiket. De lijn binnen de rand moet in de bovenste helft van het etiket dezelfde kleur hebben als het symbool en in de onderste helft dezelfde kleur als het nummer van de klasse of subklasse in de benedenhoek. Waar geen afmetingen zijn aangegeven, moeten alle kenmerken bij benadering in verhouding zijn tot de getoonde kenmerken.

Indien de grootte van het collo dit vereist mogen de afmetingen worden verkleind, onder voorwaarde dat de symbolen en andere elementen van het etiket duidelijk zichtbaar blijven. De afstand tussen de lijn binnen de rand en de rand van het etiket blijft 5 mm. De minimale dikte van de lijn binnen de rand blijft 2 mm.