Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen

 [huge_it_slider id=”7″]

Rampenbestrijding: op en afschalen (GRIP)

Het begrip ‘Grip’ staat voor Gecoördineerde regionale incidentenbestrijding procedures waarbij opschaling plaatsvindt langs vier niveaus. Deze vier niveaus zullen hieronder toegelicht worden. GRIP wordt bijna dagelijks gebruikt, bijvoorbeeld een brand waar meerdere brandweerauto’s ter plaatse moeten komen.

Bij GRIP-1 wordt er een coördinatieteam plaats incident(CTPI) ingericht en afhankelijk van de instructies wordt de burgemeester geïnformeerd.

Wanneer het effectgebied groter wordt dan het incidentgebied, de organisatie van het regionale meetplan opgestart wordt en/of er meer behoefte is aan eenhoofdige leiding vindt er opschaling plaats naar GRIP-2.

Naar GRIP-3 wordt opgeschaald waneer het incident ernstig de openbare orde verstoort, het incident een bedreiging vormt voor vele personen, milieu en materiele belangen, de bron of effecten plaatsvinden in meerdere gemeenten, het incident vraagt om het instellen van het volledige regionaal beleidsteam(RBT) en ROT en/of het sirenenet geactiveerd is. Het beleid bij GRIP-3 wordt onderling afgestemd tussen de burgermeester. Alle betrokken burgemeesters en andere relevante bestuurders, de commissaris van de koningin en de minister van BZK worden geïnformeerd.

Naar GRIP-4 wordt opgeschaald indien het incident regio- of provinciegrens overschrijdend is. De opschaling vindt plaats op provinciaal en/of nationaal niveau plaats. De commissaris van de koningin is nu coördinerend verantwoordelijk en op nationaal gebeid in handen van de minister van BZK(bestuurlijk).

Emergency

response guide book.

Het emergency response guide book is bij de incidentenbestrijding gevaarlijke stoffen een goed te raadplegen. Eigenlijk kun je het beter alvorens een incident plaats vindt het eens nalezen.

Het boek is hier te vinden.

Veiligheidskleding kan nóg veiliger.

Op Arbogebied gebeurt van alles en in razend hoog tempo. Geen wonder als u af en toe door de bomen het bos niet meer ziet.
Beschermende kleding van medewerkers die al wat ouder is, moet nodig tegen het licht worden gehouden. Veiligheid voor alles! Wellicht zijn er innovaties op kledinggebied waar zij van kunnen profiteren. Ook NEN doet een duit in het
zakje met allerlei normen op het gebied van veiligheidskleding.
De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) speelt een belangrijke rol bij het bepalen of kleding nog aan de vereisten voldoet. In de RI&E staan de risico’s per werkplek.
Die worden afgezet tegen de ingezette kleding. Ook als de RI&E actueel is, kan het zijn dat de gebruikte kleding niet de optimale bescherming biedt. bijvoorbeeld omdat er in de loop van de tijd dingen zijn veranderd, zoals nieuwe technieken of de publicatie van nieuwe normen. Wat zijn nieuwe ontwikkelingen op het gebied van kleding die de veiligheid en het comfort van werknemers verhogen?
Zichtbaarheid
– Voor een nog betere zichtbaarheid zijn de reflectiestriping en de hogezichtbaarheidskleuren de afgelopen jaren verbeterd. Ook zijn er meer
kleurcombinaties mogelijk.
Vlamvertragend & anti-statisch
– Vijf jaar geleden volstond katoenen werkkleding omdat die niet gemakkelijk brandt. Tegenwoordig zijn er vlamvertragende en vlamdovende doeksoorten
voor de kleding.
Bescherming tegen de kou
– Naast ontwikkelingen in de thermo-kleding zijn er ook ontwikkelingen binnen de diepvrieskleding. De stugge, dikke diepvrieskleding wordt steeds dunner en flexibeler met behoud van dezelfde isolerende werking tegen vrieskoude.
Chemicaliënwerend
– Kleding met een chemicaliënblokkade tegen vloeistofdruppels biedt geen 100 procent chemicaliënbescherming, maar weert afdoende
spetters en lichte vervuiling.
Chemicaliënbescherming
– Tegenwoordig zijn er de gekeurde kunststof overalls, vliesdun en voorzien van resistentietabellen.

Chemische rampen.

From Bhopal to Hazardous Waste Compliance

lees verder..

Chernobyl Disaster a Turning Point

Lees verder..