RID code boeken 2017-2018 (NL)

OM eist een boete van ProRail vanwege chloortrein

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag in de rechtbank een geldboete van 150.000 euro geëist tegen ProRail. De spoorbeheerder zou zich op 13 maart 2013 niet hebben gehouden aan de veiligheidsregels voor chloortransport. Volgens het OM gaat het om ‘bijzonder ernstige feiten’. Daarbij zouden ketelwagens met choor zich ’s nachts in bewoond gebied hebben begeven zonder dat de autoriteiten daarvan op de hoogte waren. Het vervoer gevaarlijke stoffen is geregeld in de RID, de code voor het spoorvervoer gevaarlijke stofen.

Op 13 maart was een trein met vijf ketelwagens met chloor vanuit Bad Bentheim in Duitsland tussen Amersfoort en Kijfhoek met veertien minuten vertraagd. Deze vertraging had volgens het OM gemeld moeten worden door de treindienstleiders van ProRail van de verkeersleidingsposten Utrecht, Rotterdam en Kijfhoek. Het OM vindt het ernstig dat deze vertraging niet is gemeld, want in het geval van noodgevallen moet de treindienstleider exact weten waar de trein met chloor zicht bevindt op het spoor.

Gevaarlijke stoffen

Daarnaast heeft ProRail volgens het OM vier dagen in maart 2013 meerdere wagons met chloor laten staan op het rangeeremplacement bij Amersfoort. Dit is niet toegestaan volgens de milieuvergunning. “De regels ten aanzien van het vervoer van gevaarlijke stoffen zijn er niet voor niets. Deze zijn uiteraard gericht op de veiligheid van werknemers, omwonenden maar ook op de hulpdiensten en om hun gezondheid te beschermen alsook de gevolgen voor het milieu”, zei de officier op zitting.

Chloor is bij inademing giftig en er treedt direct levensgevaar op. Juist van een professionele onderneming mag je verwachten dat zij daarvoor hun verantwoordelijkheid nemen, aldus het OM: “Een professionele deelnemer als ProRail moet inspanningen verrichten en er uitdrukkelijk op toezien dat de regelgeving wordt nageleefd. Daar moet binnen alle lagen van het bedrijf op gestuurd worden. Ook moet zij ervoor zorgen dat zij binnen de gestelde kaders van de regelgeving en voorschriften blijven. Dat vraagt om voortdurende controles en verbeteringen. Als dat niet tot in alle geledingen van de organisatie is doorgesijpeld kun je spreken over voorwaardelijk opzet.”

Volgens het OM is ProRail een recidivist. “Pro Rail heeft inmiddels een strafblad van 27 pagina’s.” Mede daarom acht het OM een forse boete van 150.000 euro op zijn plaats.