Opslag gevaarlijke stoffen

 [huge_it_slider id=”8″]

PGS 31 nu beschikbaar: geheel nieuwe richtlijn voor gevaarlijke vloeistoffen in tanks

PGS 31 ‘Overige gevaarlijke vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties’ is opgesteld door het PGS 31-team dat onderdeel is van de PGS-beheerorganisatie. Deze nieuwe richtlijn is te downloaden op de PGS-website.

Doel van PGS 31
In PGS 31 zijn regels opgenomen voor installaties voor de opslag van gevaarlijke vloeistoffen (anders dan verpakte chemicaliën en brandstoffen). Onderwerpen die daarbij aan bod komen zijn het ontwerpen, bouwen, gebruiken (in werking hebben), onderhouden en inspecteren/herclassificeren van installaties. Doel is om met deze regels een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu te realiseren. Het vereiste beschermingsniveau is bepaald op basis van de stand der techniek. Deze is bepaald voor de bouwkundige uitvoering van opslagvoorzieningen, brandbestrijdingssystemen (samenstel van preventieve, preparatieve, en repressieve voorzieningen) en arbeidsmiddelen.

Aanleiding
In het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw is de CPR 9-serie opgesteld als richtlijn voor het ontwerp en het gebruik van tankinstallaties voor de opslag van vloeibare brandstoffen. Hierbij werd onderscheid gemaakt tussen ondergrondse, kleine bovengrondse en grote bovengrondse tankinstallaties.

Omdat er al langere tijd behoefte was aan een richtlijn voor het ontwerp van tankinstallaties en de opslag van chemicaliën in dergelijke tankinstallaties, zijn door verschillende betrokkenen in de loop der jaren initiatieven genomen om te komen tot een standaard. Ook bij de actualisatietrajecten van PGS 28, PGS 29 en PGS 30, alle drie voor vloeibare brandstoffen, is dit gedaan. Voor enkele aspecten van een tankinstallatie voor vloeibare brandstoffen, bijvoorbeeld voor het ontwerp van de tank, zijn de uitgangspunten van deze richtlijnen immers ook bruikbaar voor de opslag van chemicaliën. Deze initiatieven leiden helaas soms ook tot onduidelijkheden, mede als gevolg van de specifieke kennis die nodig is om te kunnen beoordelen of er sprake is van een veilige opslagvoorziening. Nu PGS 31 beschikbaar is kan deze eenduidigheid geven over de opslag van chemicaliën en het ontwerp van dergelijke tankinstallaties.

Nu beschikbaar
Na jaren zonder richtlijn voor installaties voor opslag van overige gevaarlijke vloeistoffen is vanaf vandaag PGS 31 te downloaden met daarin de stand der techniek voor dergelijke installaties.  

Broekman Logistics breidt warehousing capaciteit uit met 34.000m2

Broekman Logistics, logistieke wereldspeler op het gebied van Forwarding & Shipping, Warehousing & Distribution en Breakbulk Terminals heeft een langdurig contract gesloten met Dudok Logistiek Vastgoed. Hiermee breidt Broekman Logistics haar warehousing capaciteit uit met 34.000 m2 op de Maasvlakte in Rotterdam en komt daarmee op een totaal van meer dan 250.000 m2. Naast de huur van 22.000 m2 warehouse realiseert Dudok Logistiek Vastgoed voor Broekman Logistics een built-to-suit nieuwbouw warehouse van 12.500 m2. Het nieuw te realiseren moderne warehouse zal worden voorzien van een LP-CO2 blusinstallatie en is geschikt voor de opslag van gevaarlijke stoffen.

De belangrijkste reden voor de uitbreiding van de warehouse capaciteit is het groeiend aantal Broekman klanten dat een warehousing oplossing zoekt in het Rotterdams havengebied. Met de uitbreiding op de Maasvlakte in Rotterdam komt Broekman Logistics in Nederland op een totale warehousing capaciteit van meer dan 400.000 pallet plaatsen. Een derde daarvan is ingericht voor de opslag van gevaarlijke stoffen (ADR). Met deze uitbreiding is Broekman Logistics marktleider op het gebied van ADR opslag.

‘We merken dat onze huidige klanten ons steeds meer vragen naar zogenaamde value-added logistics, mede daardoor groeit onze klantenportefeuille constant’, aldus Jacques Kleinkramer, Managing Director Warehousing & Distribution van Broekman Logistics. ’Door de combinatie van onze wereldwijde sales efforts en synergiën tussen de verschillende divisies, zijn wij tevens in staat om ook ons nieuwe klantenbestand uit te breiden.

Business is booming voor opslag ADR gevaarlijke stoffen.

‘Het gaat goed met de branche voor de opslag van gevaarlijke stoffen’ volgens de voorzitter van de branchevereniging voor de PGS15 opslagbedrijven Luciën Govaert ‘Het aantal bedrijven dat hun opslagcapaciteit aan het uitbreiden is of nog gaat uitbreiden is erg groot. Hoewel ‘business is booming’ in onze sector wel erg vreemd klinkt, zijn we zeer tevreden met deze ontwikkeling. ‘

Recent kondigde Neele-Vat aan dat ze het bestaande complex op de Maasvlakte van 28.000 vierkante meter PGS15 ruimte met 15.000 vierkante meter gaat uitbreiden. Kort daarna kondigde Broekman Logistics aan, dat ze haar warehousing capaciteit gaat uitbreiden met 34.000 m² op de Maasvlakte in Rotterdam. Met de uitbreiding komt Broekman Logistics in Nederland op een totale warehousing capaciteit van meer dan 400.000 palletplaatsen en een logistieke ruimte van meer dan 250.000 m². Een derde van de palletplaatsen is ingericht voor de opslag van gevaarlijke stoffen (ADR). De branchevereniging geeft aan dat er bij andere ADR dienstverleners nog een hele reeks aan bouwplannen (PGS15 ruimte) bestaan die in 2016 aangekondigd zullen worden. Veel logistiek dienstverleners hebben meer klanten dan opslagruimte en daar liggen verschillende ontwikkelingen aan ten grondslag.

De markt voor de ADR opslag is gegroeid en zal in de toekomst nog verder groeien. Veel eindproducten die als gevaarlijke stoffen kunnen worden aangemerkt, worden buiten Nederland geproduceerd. Ook veel halffabrikaten en grondstoffen komen van buiten Europa. Die ontwikkeling zal in de komende jaren naar verwachting niet afzwakken. Een tweede pijler is de regelgeving. Strenge wet- en regelgeving werkt de branche ook in zijn voordeel. ‘Hoewel we de ontwikkelingen in de wet- en regelgeving goed moeten blijven monitoren om de concurrentiepositie ten op zichten van het buitenland te bewaken, werken de regels ook in het voordeel.’

Derde pijler vormt Nederland als logistieke vestigingsplaats. Luciën Govaert: ‘De afgelopen jaren hebben we gezien dat de logistiek zich in Nederland prima thuis voelt. Als land kennen we een goede infrastructuur en veel hoog opgeleid logistiek personeel en dat trekt nog meer logistiek aan. Hierdoor wordt het ook steeds aantrekkelijker om te kijken naar reeds gevestigde partijen.‘ Recent werd van den Anker overgenomen door Imperial Logistics International. Deze partij die in Nederland al eigenaar is van Lehnkering verstevigt hiermee haar positie.

De opslag van ADR stoffen is een aantrekkelijke markt met hogere marges. De branche heeft de afgelopen jaren veel professionaliteit opgebouwd. Om mee te kunnen doen dienen logistiek dienstverleners veel te investeren in hoogwaardige veiligheidsmaatregelen en in kennis. Professionele partijen die het klappen van de zweep kennen zijn dan een aantrekkelijke partij. Naast groei van bestaande dienstverleners zullen in de komende jaren, om die reden, meer overnames niet uit te sluiten zijn. De voorzitter kijkt er in ieder geval met een goed gevoel naar: ‘ het is heel mooi dat onze branche zo’n groei doormaakt. Als vereniging zullen we deze groei met belangstelling volgen en ondersteunen.’

Norm voor beheer, controle en onderhoud van brandmeldinstallaties herzien.

NEN heeft de herziene NEN 2654-1 ’Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties –

Deel 1: Brandmeldinstallaties’ gepubliceerd. Een brandmeldinstallatie in een gebouw kan alleen effectief blijven functioneren wanneer de betrokken beheerder er
voor zorgt dat het beheer, de controle en het onderhoud van de installatie op de juiste wijze plaatsvindt.

NEN 2654-1 geeft de nodige aanwijzingen en eisen die in dit verband moeten worden aangehouden. De laatste uitgave van deze norm dateert uit 2002. Deze herziene uitgave is aangepast aan de inzichten en technologieën van deze tijd. De belangrijkste aanpassingen en wijzigingen zijn:

– de definities uit NEN 2535 zijn verwijderd;
– de taak van de beheerder is aangepast;
– de uit te besteden taken van de beheerder zijn beter benoemd;
– de taken van de onderhouder zijn daar waar mogelijk als prestatie-eis omschreven;
– een model onderhoudsplan is toegevoegd;
– een modelrapport van periodieke controle door de beheerder is toegevoegd;
– een modelrapport van onderhoud door de onderhouder is toegevoegd;
– er is een richtlijn opgenomen voor beheer, controle en onderhoud op afstand;
– er is een richtlijn opgenomen voor maatregelen bij het uitschakelen van (delen van) de brandmeldinstallatie