Inventarisatie knelpunten in innovatieve oplossingen binnen de chemie

Met een omzet van meer dan 50 miljard is de chemische keten erg belangrijk voor de Nederlandse economie. Er is binnen de sector behoefte aan meer innovatie en vooruitstrevendheid. Investeringen zijn echter vaak zeer kapitaalsintensief en de innovatie vraagt vaak om zekerstelling. Ook veiligheid staat daarbij continue hoog op de agenda. Diverse signalen laten echter … Read more…

Aanslag op chemie is niet ondenkbaar

Een aanslag op chemie door terroristen is niet ondenkbaar. Naar aanleiding van de aanslagen in Parijs spreekt professor Genserik Reniers, hoogleraar TUDelft en UAntwerpen in de Vlaamse krant ‘De Morgen’ zich uit over de mogelijkheid dat ook de chemische sector wel eens het doelwit zou kunnen zijn. ‘De terroristen kiezen duidelijk de weg van de … Read more…