DB Cargo: niks mis met koppelvolgorde wagons op station Oudenbosch.

RID code boeken 2017-2018 (NL)

DB Cargo: niks mis, Styreen is geen zeer brandbare stof en daarom was er niks mis met de wagonvolgorde van de gevaarlijke stoffen trein die deze week werd stilgezet op het station van Oudenbosch. Dat zegt Jelle Rebbers van vervoersbedrijf DB Cargo in reactie op beweringen van de Vereniging Alternatief Goederenvervoer (VAG). De Veiligheidsregio bevestigt … Read more…

Reactie VNCI berichtgeving Volkskrant veiligheid chemiebedrijven

Vandaag bericht De Volkskrant over onderzoek dat ze heeft gedaan naar inspecties bij bedrijven die vallen onder het Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO)’. Jaarlijks wordt over de naleving van de BRZO door de rijksoverheid gerapporteerd in de ‘Staat van de Veiligheid’ en daarnaast zijn de inspectierapporten openbaar. VNCI-directeur Colette Alma: “Uit de afgelopen rapportages is … Read more…