EU wil werknemers beter beschermen tegen gevaarlijke chemische stoffen

Het voorzitterschap van de Raad en het Europees Parlement hebben een voorlopig akkoord bereikt over actualisering van de richtlijn carcinogene en mutagene agentia. Die beschermt werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan gevaarlijke stoffen zoals kankerverwekkende en mutagene stoffen. Werknemers zullen beter worden beschermd dankzij nieuwe blootstellingsgrenzen voor acrylonitril en nikkelverbindingen en lagere grenzen voor … Read more…