Evaluatieonderzoek 1e 48 uur na aanvaring Grave gestart

Rijkswaterstaat, waterschappen en veiligheidsregio’s gaan gezamenlijk optrekken in een evaluatieonderzoek naar de 1e 48 uur na de aanvaring van stuw Grave. Hierbij worden zij begeleid door het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (DCC). Vandaag is door het DCC de opdracht gegeven voor een evaluatieonderzoek. De dagelijkse begeleiding van dit … Read more…