[huge_it_slider id=”9″]

Eisen aan de IBC.

 Indien IBC’s worden gebruikt voor het vervoer van vloeistoffen met een vlampunt (gesloten kroes) van 60 °C of lager, dan wel voor het vervoer van poedervormige stoffen die aanleiding kunnen geven tot stofexplosies, moeten maatregelen worden genomen om gevaarlijke elektrostatische ontladingen te voorkomen.
4.1.2.2 Elke metalen IBC, IBC van stijve kunststof en combinatie-IBC moet worden geïnspecteerd en beproefd overeenkomstig 6.5.4.4 of 6.5.4.5 van het ADR:

  • voordat deze in dienst wordt gesteld;
  • vervolgens na verloop van termijnen van ten hoogste twee en een half en vijf jaren, al naar gelang het geval;
  • na reparatie of ombouw, voordat ze opnieuw voor het vervoer worden gebruikt.

 Een IBC mag niet worden gevuld en ten vervoer worden aangeboden na het verstrijken van de termijn vastgesteld voor de laatste periodieke beproeving of inspectie. IBC’s die evenwel zijn gevuld vóór het verstrijken van de termijn, vastgesteld voor de periodieke beproeving of inspectie, mogen binnen een termijn van ten hoogste 3 maanden na het verstrijken van deze termijn worden vervoerd. Bovendien mogen IBC’s na het verstrijken van de termijn, vastgesteld voor de periodieke beproeving of inspectie worden vervoerd:

  1. na lediging, maar vóór reiniging, teneinde de vereiste beproeving of inspectie te ondergaan, voorafgaand aan het opnieuw vullen; en
  2. tenzij met toestemming van de bevoegde autoriteit, binnen een termijn van ten hoogste 6 maanden na het verstrijken van deze termijn, om de terugzending van gevaarlijke goederen of resten mogelijk te maken, teneinde deze op een passende wijze te verwijderen of te recycleren.

PGS15

Enkelvoudige verpakkingen:

Vaten

staal, met niet-afneembaar deksel (1A1)
staal, met afneembaar deksel (1A2)
aluminium, met niet-afneembaar deksel (1B1)
aluminium, met afneembaar deksel (1B2)
metaal met uitzondering van staal of aluminium, met niet-afneembaar deksel (1N1)
metaal met uitzondering van staal of aluminium, met afneembaar deksel (1N2)
kunststof, met niet-afneembaar deksel (1H1)
kunststof, met afneembaar deksel (1H2)

Jerrycans

staal, met niet-afneembaar deksel (3A1)
staal, met afneembaar deksel (3A2)
aluminium, met niet-afneembaar deksel (3B1)
aluminium, met afneembaar deksel (3B2)
kunststof, met niet-afneembaar deksel (3H1)
kunststof, met afneembaar deksel (3H2)

Combinatieverpakkingen

kunststof houder met als buitenverpakking een stalen of aluminium vat (6HA1, 6HB1)
kunststof houder met als buitenverpakking een vat van karton, kunststof of gelamineerd hout (6HG1, 6HH1, 6HD1)
kunststof houder met als buitenverpakking een stalen of aluminium korf of kist of kunststof houder met als buitenverpakking een houten, gelamineerd houten, kartonnen of stijve kunststof kist of doos (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 of 6HH2)
glazen houder met als buitenverpakking een vat van staal, aluminium, karton, gelamineerd hout, stijve kunststof of geëxpandeerde kunststof (6PA1, 6PB1, 6PG1, 6PD1, 6PH1 of 6PH2) of met als buitenverpakking een stalen of aluminium korf of kist of met als buitenverpakking een houten kist of kartonnen doos of met als buitenverpakking een tenen mand (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 of 6PD2)

Samengestelde verpakkingen.

Binnenverpakkingen

Glas 10 l
Kunststof 30 l
Metaal 40 l

Vaten

staal (1A1, 1A2)
aluminium (1B1, 1B2)
ander metaal (1N1, 1N2)
kunststof (1H1, 1H2)
gelamineerd hout (1D)
karton (1G)

Kisten of dozen

staal (4A)
aluminium (4B)
ander metaal (4N)
natuurlijk hout (4C1, 4C2)
gelamineerd hout (4D)
houtvezelmateriaal (4F)
karton (4G)
geëxpandeerde kunststof (4H1)
kunststof (4H2)

Jerrycans

staal (3A1, 3A2)
aluminium (3B1, 3B2)

IMG_1940